You in Europe

Απολογισμός

2012

Τον Ιανουάριο του 2012, στα Νέα Μουδανιά της Χαλκιδικής, μία συνάντηση τεσσάρων διαφορετικών ανθρώπων οδήγησε στην απόφαση να δημιουργηθεί ένας μη κερδοσκοπικός φορέας με προσανατολισμό στον κοινωνικό τομέα και φιλοδοξία να συντελεί με κάθε δυνατό και νόμιμο μέσο στη κοινωνική ένταξη, την οικονομική και πολιτιστική προαγωγή των ασθενέστερων ομάδων πληθυσμού, όπως των γυναικών, των παιδιών, των μεταναστών, των φτωχών, των  ατόμων με αναπηρία και γενικότερα των μειονεκτούντων ομάδων του πληθυσμού των ευρωπαϊκών κρατών. Συγχρόνως να προωθεί αξίες και έννοιες όπως η κοινωνική αλληλεγγύη, η ισότητα των φύλων και η εθελοντική προσφορά.

Συγχρόνως, όπως φανερώνει και η ονομασία της οργάνωσης, διαθέτει ευρωπαϊκό προσανατολισμό με σκοπό να συμβάλλει στην εμβάθυνση της κατανόησης, της αλληλεγγύης, της επικοινωνίας, της πολιτιστικής, κοινωνικής, αθλητικής  και οικονομικής προσέγγισης των λαών της Ευρώπης και ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Παράλληλα σκοπεύει :

– στη δημιουργία κοινωνικών δικτύων και διαύλων επικοινωνίας μεταξύ ομάδων πληθυσμού από διάφορα ευρωπαϊκά κράτη που εμφορούνται από κοινές αξίες, ιδέες  και ενδιαφέροντα.

– στην καλλιέργεια δεσμών με ομάδες πληθυσμού από  χώρες που διατηρούν ιστορικούς, καλλιτεχνικούς και πνευματικούς δεσμούς με την Ελλάδα.

– στη μελέτη, διατήρηση, παρουσίαση και ανάδειξη των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων  και της ιδιοπροσωπίας των λαών της Ευρώπης.

– στην καλλιέργεια των τοπικών καλλιτεχνικών, θεατρικών, μουσικών και χορευτικών παραδόσεων των λαών της Ευρώπης.

– στη μελέτη των τοπικών διαλέκτων, της γλωσσικής πολυμορφίας και της λογοτεχνικής παραγωγής  των λαών της Ευρώπης.

Τον Μάιο του 2012 το καταστατικό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Εσύ στην Ευρώπη» – You in Europe εγκρίνεται από το Πρωτοδικείο Χαλκιδικής και ξεκινούν οι εργασίες οργάνωσης του φορέα.

Μέσα στους εφτά μήνες που απομένουν μέχρι να ολοκληρωθεί η χρονιά, το You in Europe:

– λαμβάνει την πρώτη του πιστοποίηση ως φορέας αποστολής εθελοντών στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος της Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση», που σε εθνικό επίπεδο συντονίζεται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

– επίσης συνεργάζεται με ανάλογους φορείς του εξωτερικού και προσφέρει τις πρώτες δέκα θέσεις σε προγράμματα άτυπης μάθησης του εξωτερικού. Συνολικά υπεβλήθησαν 20 (εκ των οποίων 13 γυναίκες και 7 άνδρες) αιτήσεις. Αναλογία: 1 θέση για κάθε δύο ενδιαφερόμενους

 

2013

Ο φορέας μέχρι στιγμής δραστηριοποιείται στον τομέα της άτυπης μάθησης μέσω συμμετοχής σε προγράμματα της Ε.Ε. καθώς και της προώθησης του εθελοντισμού είτε με τη διοργάνωση δραστηριοτήτων σε τοπικό επίπεδο είτε με την αποστολή εθελοντών στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα έως 12 μήνες. Συγχρόνως μέσω των προγραμμάτων άτυπης μάθησης προωθεί έννοιες όπως η καταπολέμηση των διακρίσεων, η ανάδειξη των πολιτισμών των λαών της Ε.Ε., η προστασία του περιβάλλοντος, το φίλαθλο και αθλητικό πνεύμα, η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στα δρώμενα της τοπικής τους κοινωνίας, η αλληλεγγύη των γενεών κ.τ.λ.

Ομάδα στόχος της οργάνωσης είναι οι νέοι (έφηβοι και ενήλικες), χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως αποκλείονται και άλλες ομάδες του πληθυσμού. Ιδιαίτερα με τις δραστηριότητες άτυπης μάθησης, το οικονομικό κόστος των οποίων καλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος τους από τα προγράμματα της Ε.Ε., απευθυνόμαστε και σε νέους που προέρχονται από ένα λιγότερο προνομιούχο περιβάλλον και αντιμετωπίζουν διαφόρων ειδών δυσκολίες όπως οικονομικές, γεωγραφικές, πολιτισμικές κ.α.

Σε σύνολο 34 προσφερομένων θέσεων σε προγράμματα άτυπης μάθησης που υλοποιήθηκαν στο εξωτερικό υπεβλήθησαν 210 (εκ των οποίων 126 γυναίκες και 84 άντρες) αιτήσεις. Αναλογία: 1 θέση για 6 ενδιαφερόμενους.

Παράλληλα τρεις νέοι εθελοντές ξεκίνησαν την Εθελοντική τους Υπηρεσία σε χώρες (Αυστρία, Πορτογαλία, Λιθουανία) της Ε.Ε. για χρονικό διάστημα από 9 έως 12 μήνες.

Η οικονομική πορεία του φορέα  για το 2013 έχει ως εξής:

34da3bba0cbd6131-2

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s