You in Europe

2014

Απολογισμός δραστηριοτήτων 2014:

Με τη λήξη του 2014, ολοκληρώνεται και ένας πρώτος κύκλος λειτουργία του You in Europe που ξεκίνησε τον Μάιο του 2012 με την κατάθεση του καταστατικού μας στο Πρωτοδικείο Χαλκιδικής. Ο απολογισμός αυτός λοιπόν δεν μπορεί παρά να παρουσιάζει την πορεία του φορέα, από την ίδρυση του μέχρι σήμερα, σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του που δεν είναι άλλες παρά η συμμετοχή σε προγράμματα άτυπης μάθησης σε όλη την Ευρώπη.

pin1

Μέσω των προγραμμάτων αυτών προσφέραμε τα χρόνια αυτά συνολικά 104 θέσεις σε νέους και νέες από όλη την Ελλάδα που επιθυμούσαν να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες άτυπης μάθησης στο εξωτερικό.  Συγκεκριμένα:

 

pin2

 

Ένας από τους στόχους του φορέα μας είναι και η προώθηση της ισότητας των φύλων γι’ αυτό και στην τελική επιλογή φροντίζουμε να υπάρχει σχετική ισορροπία. Κάτι όμως που δεν αντανακλάται τόσο πολύ στις αιτήσεις, όπου η γυναικεία παρουσία υπερέχει και μάλιστα με διαφορά.

pin3

Μια άλλη ξεχωριστή δραστηριότητα του φορέα μας είναι η προώθηση του εθελοντισμού. Εντός του 2014 πιστοποιηθήκαμε ξανά ως συντονιστής φορέας αποστολής εθελοντών στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος της Ε.Ε. Erasmus+. Εντός του 2014 ολοκληρώθηκαν τρία προγράμματα σε Πορτογαλία, Αυστρία και Λιθουανία ενώ ξεκίνησε η υλοποίηση ενός ακόμα προγράμματος στην Αγγλία. Παράλληλα μαζί με άλλους φορείς από όλη τη χώρα συμμετέχουμε στη σύσταση του ελληνικού δικτύου φορέων που ασχολούνται με την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία.

Επίσης έχουμε ενταχθεί στο εθνικό δίκτυο του Ευρωμεσογειακού Ιδρύματος Anna Lindh που στόχο έχει να προωθήσει την ειρηνική συνύπαρξη των λαών της Μεσογείου και υποστηρίζεται από 42 χώρες της Ευρώπης και της Αφρικής.

Προσπαθούμε να προβάλλουμε τις ευκαιρίες που παρέχονται στους νέους με κάθε πρόσφορο μέσο. Έτσι μπορεί να μας δείτε, ακούσετε ή διαβάσετε στους παρακάτω συνδέσμους.

Το 2014 όμως μας αποχαιρετά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μας προετοιμάζει για ένα πιο δυναμικό 2015. Τον Νοέμβριο εκπρόσωπος μας συμμετέχει σε εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας με θέμα προγράμματα κινητικότητας των νέων με τη μέθοδο Human Library. Τον Δεκέμβριο πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και του ευρωπαϊκού δικτύου Eurodesk, εκδήλωση ενημέρωσης με στόχο την προβολή καλών πρακτικών που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από νέους επιχειρηματίες την εποχή της κρίσης. Τον ίδιο μήνα συμμετέχουμε στο τέταρτο Crunch της Creativity Platform και της  Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας και συζητάμε – παρουσιάζουμε το Erasmus+ στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Παράλληλα  στο πλαίσιο του νέου προγράμματος της Ε.Ε. “Erasmus+” εγκρίθηκαν και θα υλοποιηθούν από τον φορέα μας δύο προγράμματα, μία κατάρτιση και μία ανταλλαγή. Τόπος υλοποίησης η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική αντίστοιχα.

Οικονομικός Απολογισμός 2014:

Η οικονομική πορεία του φορέα είχε ως εξής:

pin7

 

pin8

Το υπόλοιπο προς μεταφορά σε νέα χρήση εμφανίζεται διογκωμένο καθώς την τελευταία ημέρα του έτους καταβλήθηκε η α δόση επιχορήγησης 2 σχεδίων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ που θα υλοποιηθούν εντός του 2015.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s